Hermed indkaldes, i henhold til vedtægterne, til ordinær generalforsamling i Triangle Razorbacks, som afholdes:
Onsdag, den 25. januar kl. 19.00
i klublokalet på Vejle Atletikstadion.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes på mail til AskRazor@razorbacks.dk senest den 11. januar 2023.
Dagsorden følger den 17. januar (se nederst).
Vi håber, at mange har lyst til at møde op og høre årets resultater.
Vel mødt.
Bestyrelsen
__________
DAGSORDEN (tilføjet d. 17. januar 2023)

• Valg af dirigent

• Formandens beretning

• Kassererens beretning samt forslag til budget for det kommende år – herunder fastansættelse af kontingent

• Behandling af indkomne forslag (bestyrelsen har modtaget 1 forslag til vedtægtsændringer)
Razor vedtægter ændringsforslag – UDKAST til GF 2023-01-25

• Valg af formand

• Valg af øvrig bestyrelse (+ 2 suppleanter)
– Kathrine Wichmann (modtager genvalg)
– Michael Andersen (modtager valg)

• Valg af 2 revisorer (+ suppleanter)
– Hjalte Hessellund
– Brian Stjernholm

Information

Dato: 25/01/2023

Tid: 19:00

Adresse:
Vejle Atletikstadion
Klublokalet
Helligkildevej 2
7100 Vejle