Hermed indkaldes, i henhold til vedtægterne, til ordinær generalforsamling i Triangle Razorbacks, som afholdes:
Mandag, den 26. februar kl. 19.30
i klublokalet på Vejle Atletikstadion.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes på mail til AskRazor@razorbacks.dk senest den 15. februar 2024.
Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab 2023
 4. Fremlæggelse af budget for 2024
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse
  1. Martin Servé Brunghart – modtager genvalg
  2. Winnie Langkjær – modtager genvalg
  3. Kathrine Wichmann – ønsker at udtræde
 7. Valg af suppleanter
 8. Valg af 2 revisorer + suppleant
  1. Hjalte Hessellund
  2. Peter Worm
  3. Finn Mørcke
 9. Eventuelt
Vi håber, at mange har lyst til at møde op og høre årets resultater – vel mødt.
BESTYRELSEN

Information

Dato: 26/02/2024

Tid: 19:30

Adresse:
Vejle Atletikstadion
Klublokalet
Helligkildevej 2
7100 Vejle