Dagsorden for ordinær generalforsamling Triangle Razorbacks 2022

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens beretning, samt forslag til budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent jf. §7
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af formand (hvert andet år) – er på valg i år
  6.  Valg af øvrig bestyrelse (+ 2 suppleanter)
  7. Valg af 2 revisorer (+ suppleanter)
  8. Introduktion af udvalg
  9. Evt.

Forslag skal sendes til formand@razorbacks.dk senest mandag, den 17. januar klokken 19.00

Der henvises i øvrigt til de til en hver tid gældende regler og vejledninger ift. Covid-19. Der skal kunne fremvises et gyldigt Coronapas for at kunne deltage og ligeledes benyttes maske/visir til og fra den stol man sidder på.

Information

Dato: 31/01/2022

Tid: 19:00

Adresse:
Vejle Atletik Stadion
Helligkildevej 2
7100 vejle