Udgifter for en udøver i Triangle Razorbacks Cheerleaders

Nedenfor forsøger vi at give et realistisk billede af de udgifter, som en typisk udøver vil have i forbindelse med deltagelse på et af holdene i Triangle Razorbacks Cheerleaders. Udgifterne kan i sagens natur variere efter egne ambitioner, det konkrete hold og holdets sæsonforventning samt generel prisudvikling.

Udgifter til kontingent
På vores hjemmeside kan du læse mere om kontingentbetalingen, som for alle hold består af et fast årligt kontingent, hvis størrelser varierer efter det konkrete hold.

Typisk ligger den samlede kontingentbetaling i størrelsesordenen 950kr. til 2.800 kr. for en sæson, afhængigt af hold, antal træningsgange m.v.

Uniform
Hvert hold har deres egen uniform. Klubben arrangere fælles indkøb af uniformer til hvert hold. Men det er udøveren selv der skal købe uniformen. Klubben forsøger at finde sponsorer til indkøb af uniformer for at minimere den selv betalte udgift. Hvis man stopper i klubben eller skifter hold hjælper klubben med at forsøge at videre sælge uniformer til en ny udøver.

Enkelte hold får udlånt dele af uniformen som ejes af klubben og stilles gratis til rådighed. Det forventes at udøveren tilbage levere det lånte til sin træner ved sæsonens afslutning.

Det kan være nødvendigt selv at købe en sports-BH eller andet personligt udstyr.

Pompoms
Udøveren skal selv købe sine pompoms,  de købes af klubben forventet pris mellem 175-250 kr.

Cheer-sko
Det er nødvendigt, at alle udøvere har et sæt cheer-sko.

Udøvere skal selv købe cheersko til en forventet pris mellem 350 og 800 kr.

Klubben arrangerer fælles indkøb af cheer-sko. Alternativt kan du vælge at købe dine cheersko selv med rådgivning fra din træner.

Merchandise
Klubben sælger eget merchandise i løbet af sæsonen. Det kan f.eks. være sweatshirts, tights, muleposer m.v.

Det er frivilligt, om udøveren køber disse ting.

Camps
De fleste hold afholder hen over foråret en weekend camp hvor det øves intenst på shows samt træner teamet under camps forsøge at skabe hygge og socialt samvær.
Det er frivilligt om udøveren deltager i denne camp – men vi har en forventning om at alle deltager i disse camps.

Der vil være en form for egenbetaling til disse camps. Forventet pris mellem 100-300 kr.

Andre udgifter
Vi ved, at cheerleading som andre sportsgrene ofte medfølges af udgifter til sportstøj, accessories m.v. Det er vigtigt, at man er bevidst om, hvorvidt man ønsker at købe disse ekstra ting, og taler åbent med sit barn om det.

Når der måtte komme yderligere udgifter udover de vi har nævnt overfor, vil vi forsøge at minimere dem mest muligt. Blandt andet derfor arbejder vi hårdt på at bringe indtægt til klubben for derfor at kunne reducere nogle af udøvernes udgifter bl.a. ved at tilbyde en række fælles arbejdsopgaver, som bidrager til at styrke klubbens økonomi. Vi forventer, at alle udøvere og forældre bidrager til disse arbejdsopgaver efter bedste evne.