Udgifter for en udøver i Triangle Razorbacks Cheerleaders

Nedenfor forsøger vi at give et realistisk billede af de udgifter, som en typisk udøver vil have i forbindelse med deltagelse på et af holdene i Triangle Razorbacks Cheerleaders. Udgifterne kan i sagens natur variere efter egne ambitioner, det konkrete hold og holdets sæsonforventning samt generel prisudvikling.

Udgifter til kontingent

På vores hjemmeside kan du læse mere om kontingentbetalingen, som for alle hold består af et fast årligt kontingent, hvis størrelse varierer efter det konkrete hold.

Typisk ligger den samlede kontingentbetaling i størrelsesordenen 950 kroner til 2.800 kroner for en sæson, afhængigt af hold, antal træningsgange m.v.

Uniform

Hvert hold har deres egen uniform, som varierer i farve og udskæring.

Klubben arrangerer fælles indkøb af uniformer til hvert hold for at sikre god kvalitet og ensformighed, men det er udøveren selv, der skal betale uniformen. Klubben forsøger så vidt muligt at finde sponsorer for at minimere den selvbetalte udgift. Hvis man stopper i klubben eller skifter hold, hjælper klubben med at forsøge at videresælge uniformer til en ny udøver.

Enkelte hold får udlånt dele af uniformen, som ejes af klubben og stilles gratis til rådighed. Det forventes, at udøveren tilbageleverer det lånte til sin træner ved sæsonens afslutning.

Det kan være nødvendigt selv at købe en sports-BH eller andet personligt udstyr.

Pompoms

For alle vores hold er det obligatorisk, at udøveren danser med pompoms. Dem skal udøveren selv købe via klubben, og de koster mellem 175-250 kroner, alt efter hvilket hold, udøveren går på.

Cheer-sko

Det er nødvendigt, at alle udøvere har et sæt cheer-sko, så udøveren er sikret så vidt muligt mod stød under spring, vrid under dans og af sikkerhedsmæssige grunde, når udøveren laver stunts.

Udøvere skal selv købe cheer-sko til en forventet pris mellem 350 og 800 kroner.

Klubben arrangerer fælles indkøb af cheer-sko. Alternativt kan udøveren vælge at købe sine cheersko selv. Dette skal dog ske efter rådgivning fra træneren på det pågældende hold, for at sikre at skoene er optimale til sporten.

Merchandise

Klubben sælger eget merchandise i løbet af sæsonen. Det kan f.eks. være sweatshirts, tights, muleposer m.v.

Det er frivilligt, om udøveren køber disse ting.

Camps

De fleste hold afholder i februar/marts en camp, som strækker sig over en weekend. Her øves der intenst på shows, samtidig med at trænerteamet forsøger at skabe hygge og socialt samvær. Det er frivilligt, om udøveren deltager i disse camps – men vi har en forventning om, at alle deltager.

Der vil være en form for egenbetaling til campsne, som ligger mellem 100-300 kroner.

Konkurrencer

I forbindelse med konkurrencer kan der forekomme ekstra betaling i form af konkurrencelicens og dertilhørende deltagelsesgebyr.

Andre udgifter

Vi ved, at cheerleading som andre sportsgrene ofte medfølges af udgifter til sportstøj, accessoires m.v. Det er derfor vigtigt, at man er bevidst om, hvorvidt man ønsker at købe disse ekstra ting og taler åbent med sit barn om det.

Når der måtte komme yderligere udgifter udover de, vi har nævnt overfor, vil vi forsøge at minimere dem mest muligt. Blandt andet derfor arbejder vi hårdt på at bringe indtægt til klubben, for derfor at kunne reducere nogle af udøvernes udgifter bl.a. ved at tilbyde en række fælles arbejdsopgaver, som bidrager til at styrke klubbens økonomi. Vi forventer, at alle udøvere og forældre bidrager til disse arbejdsopgaver efter bedste evne.